TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ ÖN LİSANS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Afet, Acil Durum, Ön Lisans, Afet Yönetimi,Disaster, Emergency, Associate, Disaster Management

Yazarlar
Bülent Ozmen buozmen@hotmail.com
Muammer Tün
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası