TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SİNGEÇ ÇAYI HAVZASI’NDAKİ (TUNCELİ) HEYELANLARIN JEOLOJİK VE JEOMORFOLOJİK FAKTÖRLERE GÖRE ANALİZİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Tunceli, Singeç Çayı Havzası, heyelan, jeoloji, jeomorfoloji,Tunceli, Singeç Stream Basin, landslide, geology, geomorphology.

Yazarlar
Fatma Esen
Vedat Avcı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası