TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİNDE DOĞAL TİTREŞİM YÖNTEMİYLE SİSMİK ZAYIFLIK İNDİSİNİN BELİRLENMESİ, VAN ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sismik zayıflık indisi, yapı-zemin ilişkisi, bina hasarları,Seismic vulnerability index, soil-structure interaction, building damage

Yazarlar
Ismail Akkaya
Ali Ozvan aliozvan@gmail.com
Mücip Tapan
Barış Erdil
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası