TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MARMARA DENİZİ’NİN GEÇ KUVATERNER KRONOSTRATİGRAFİSİ: AKDENİZ İLE SU BAĞLANTILARINA DAİR BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Marmara Denizi, Geç Kuvaterner, Akdeniz, sediman karotu, Denizel İzotop Katları,Sea of Marmara, Late Quaternary, Mediterranean Sea, sediment core, Marine Isotope Stages

Yazarlar
Kürşat Kadir Eriş
Mehmet Namık Çağatay
Gülsen Uçarkuş
Nurettin Yakupoğlu
Burak Yalamaz boo_rock88@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası