TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ELMALI-GÖMBE VE AKSU HAVZALARININ MİYOSEN YAŞLI ÇÖKELLERİNİN PALEOBATİMETRİK EVRİMİ (TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Paleobatimetri, Bentik Foraminifer, Önülke, Elmalı-Gömbe Havzası, AksuHavzası,Paleobathymetry, Benthic Foraminifera, Foreland, Elmalı-Gömbe Basin, Aksu Basin.

Yazarlar
Fatih Seçkin Şiş f.seckinsis@gmail.com
Tanja Kouwenhoven
Nuretdin Kaymakcı
Ayten Koç
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası