TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MARMARA DENİZİ, KUMBURGAZ HAVZASI’NDAKİ SİSMOTÜRBİDİTLER ÜZERİNDE ÇOKLU-PARAMETRE ANALİZLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Paleosismoloji, Marmara Denizi, Kumburgaz havzası, Sismotürbidit, Çoklu-parametre analizleri,Paleoseismology, Sea of Marmara, Kumburgaz Basin, Seismoturbidite, Multi-parameter analyses

Yazarlar
Nurettin Yakupoğlu
Gülsen Uçarkuş
Kürşad Kadir Eriş
M. Namık Çağatay
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası