TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ANTİK DÖNEM SÜSTAŞLARININ (GLİPTİKLERİN) VE SÜSTAŞLI MÜCEVHERLERİN ARKEO-GEMOLOJİKSEL İNCELENMESİNİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Arkeo-gemoloji, gliptik, süstaşı. Archaeo-gemology, gemstone, glyptic.

Yazar
Murat Hatipoğlu murat.hatipoglu@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası