TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YATAĞAN FORMASYONU (ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN) KIRINTILI KAYAÇLARINDA MAĞARA OLUŞUMLARI, MUĞLA, GB TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mağara, konglomera, çamurtaşı, Yatağan Formasyonu, Muğla, GB Türkiye,Cave, conglomerate, mudstone, Yatağan Formation, Muğla, Turkey.

Yazarlar
Mutlu Zeybek mutlu505@gmail.com Murat Gül muratgul.geol@gmail.com Fikret Kaçaroğlu fkacaroglu@mu.edu.tr Ergun Karacan ekaracan@mu.edu.tr Ahmet Ozbek ozbeka@ksu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası