TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KİRLİLİK İNDEKSLERİ KULLANILARAK MORYAYLA KÖYÜ ÇEVRESİNDEKİ DERE SEDİMENTLERİNDE METAL İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (ERZURUM)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Dere sedimenti, kirlilik faktörü, zenginleşme faktörü, jeo-birikim indeksi,Stream sediment, contamination factor, enrichment factor, geo-accumulation index

Yazarlar
Güllü Kirat
Nasuh Aydin
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası