TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MADEN ALANLARINDA ÇÖLLEŞME EĞİLİMİNİN TAHMİNİNDE TOPRAK ORGANİK MADDE İÇERİĞİNİN KULLANIMI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çankırı, çölleşme eğilimi, toprak organik madde içeriği, maden ocağı,Çankırı, desertification tendency, soil organic matter content, mining quarry

Yazarlar
Ebru Gül
Melda Dolarslan
Sabit Erşahin
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası