TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SOMA HAVZASI’NDAN (BATI ANADOLU) PALEOMANYETIK VE KİNEMATIK VERİLER: İZMİR-BALIKESİR TRANSFER ZONU’NUN KUZEYE DEVAMI İLE İLGİLİ İPUÇLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Paleomanyetizma, düşey eksende rotasyon, Neojen, Soma havzası, İzmir-Balıkesir Transfer Zonu, Batı AnadoluPaleomagnetism, vertical-axis rotation, Neogene, Soma basin, İzmir-Balıkesir Transfer Zone, Western Anatolia.

Yazarlar
Jan Westerweel
Bora Uzel bora.uzel@deu.edu.tr
Cornelis G. Langereis
Nuretdin Kaymakci
Hasan Sozbilir sozbilirhasan35@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası