TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ISPARTA AÇISI KUZEYİNDE BİR BİNDİRME HATTI BOYUNCA CBS TABANLI MORFOMETRİK ANALİZ UYGULAMALARI: ANAMAS DAĞI ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bindirme fayı, dolinmorfometrisi, Anamas Dağı, Toros Dağları.Thrust fault, doline morphometry, Mount Anamas, Taurus Mountains.

Yazarlar
Mehmet Furkan Şener mehmetfurkansener@hotmail.com
Muhammed Zeynel Oztürk
Mehmet Şener mehmet2sener@yahoo.com
Mesut Şimşek
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası