TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU ANADOLU PLATOSU’NUN TEMEL KAYALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Anadolu Platosu, metamorfizma, jeokronoloji, yığışım karmaşığı, ofiyolit yerleşimi,East Anatolian Plateau, metamorphism, ophiolite emplacement, accretionary complex

Yazarlar
Gültekin Topuz topuzg@itu.edu.tr Osman Candan osman.candan@deu.edu.tr
Thomas Zack
Ali Yılmaz ylmazali06@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası