TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BURDUR HAVZASININ MANYETOSTRATİGRAFİSİ VE KİNEMATİĞİ: FETHİYE BURDUR FAY ZONU İÇİN ÇIKARIMLAR, GB ANADOLU (TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Burdur Havzası, manyetostratigrafi, AMS,paleogerilim, Fethiye Burdur Fay Zonu,Burdur Basin, magnetostratigraphy, AMS,paleostress, Fethiye Burdur Fault Zone

Yazarlar
Murat Ozkaptan
Nuretdin Kaymakcı
Cor G. Langereisc
Erhan Gülyüz
A. Arda Ozacar
Bora Uzel bora.uzel@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası