TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GB ANADOLU’NUN OLIGOSEN SONRASI PALEOMANYETİK (AMS) ÖZELLİKLERİ VE KİNEMATİĞİ (TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Paleomanyetizma,AMS, GB Anadolu, Neojen havzaları, deformasyon,Paleomagnetism,AMS, SW Anatolia, Neogene basins,deformation

Yazarlar
Murat Ozkaptan
Nuretdin Kaymakcı
Bora Uzel bora.uzel@deu.edu.tr
Cor G. Langereis
Erhan Gülyüz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası