TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AKHİSAR DOĞUSUNUN (MANİSA-BATI TÜRKİYE) MESOZOYİK İSTİFİNDEN YENİ PALEONTOLOJİK VE RADYOMETRİK YAŞ VERİLERİ; AFYON ZONU İLE KORELASYONU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Menderes Masifi, Afyon Zonu, Triyas, Liyas, Metariyolit, U-Pb,Menderes Massif, Afyon Zone, Triassic, Liassic, Metarhyolite, U-Pb

Yazar
Ismail Işintek ismail.isintek@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası