TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KD UZANIMLI GÖRDES, DEMİRCİ VE SELENDİ HAVZALARININ NEOJEN EVRİMİ, BATI ANADOLU GENİŞLEME BÖLGESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Paleomanyetizma, düşey eksende rotasyon, Neojen, KD uzanımlı supra- detachment havzaları, Batı Anadolu Genişleme Bölgesi,Paleomagnetism, vertical-axis rotation, Neogene, NE-trending supra-detachment basins, Western Anatolian extensional province.

Yazarlar
Jannah De Roos
Bora Uzel bora.uzel@deu.edu.tr
Murat Ozkaptan
Cornelis G. Langereis
Hasan Sozbilir sozbilirhasan35@gmail.com
Nuretdin Kaymakçı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası