TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AFYON ZONU ÖRTÜ KAYALARININ MAKSİMUM ÇÖKELME YAŞI VE TEKTONİK ÖNEMİ: U-PB KIRINTILI ZİRKON JEOKRONOLOJİSİ VERİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kırıntılı zirkon, U-Pb jeokronolojisi, Afyon Zonu, Neotetis,detrital zircon, U-Pb geochronology, Afyon Zone, Neotethys

Yazarlar
Erdin Bozkurt erdin@metu.edu.tr
Axel Gerdes
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası