TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

PROVENANS ANALİZİ IŞIĞINDA BATI ANADOLU’DAKİ GEÇ KRETASE –PALEOSEN YAŞLI TRANS-FORELAND HAVZAYA AİT İLK BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bornova Filiş Zonu, provenans analizi, İzmir-Balıkesir Transfer Zonu, trans-foreland havza, geç Kretase-Paleosen,Bornova Flysch Zone, provenance analysis, İzmir-Balikesir Transfer Zone, trans-foreland basin, late Cretaceous -Paleocene

Yazarlar
Akın Alak akinelif24@gmail.com Hasan Sozbilir sozbilirhasan35@gmail.com Okmen Sümer okmen.sumer@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası