TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KANAL İSTANBUL 35 MA, KARADENİZ İLE TRAKYA HAVZASI ARASINDA EOSEN VE OLİGOSEN’DEKİ DENİZEL BAĞLANTI: ÇATALCA BOĞAZI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Biyostratigrafi, Çatalca, Eosen, Oligosen, İstanbul, jeokronoloji,Çatalca, Eocene, Oligocene, İstanbul, geochronology, biostratigraphy

Yazarlar
Aral I. Okay
Ercan Ozcan ercanozcan034@yahoo.com Aynur Hakyemez aynurhakyemez@yahoo.com
Muzaffer Siyako
Gürsel Sunal
Andrew R.c. Kylander Clarke
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası