TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SKS AYRIMLANMASI ANALİZİ İLE DİKİLİ (İZMİR) BÖLGESİNİN SİSMİK ANİZOTROPİ PARAMETRELERİNİN SAPTANMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Batı Anadolu, Dikili (İzmir), sismik anizotropi, SKS ayrımlanması,Dikili (İzmir), seismic anisotropy, SKS splitting, western Turkey

Yazarlar
Ceyhun Erman
Seda Yolsal Çevikbilena
Tuncay Taymaz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası