TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BATI ANADOLU’NUN 3-BOYUTLU KABUK YAPISININ TAM DALGA BİÇİMİ TOMOGRAFİSİ YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Hesaplamalı sismoloji, anizotropi, tam dalga biçimi tomografisi, Türkiye,Computational seismology, seismic anisotropy, full-waveform tomography, Turkey

Yazarlar
Yeşim Çubuk Sabuncu
Tuncay Taymaz
Andreas Ficthner
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası