TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÖKOVA FAY ZONU İÇİN DÜZLEMSEL SİSMİK KAYNAK MODELİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Gökova fay zonu, Kos-Bodrum depremi, sismik kaynak modeli, olasılıksal sismik tehlike analizi,Gökova fault zone, Kos-Bodrum earthquake, seismic source characterization, probabilistic seismic hazard analysis

Yazarlar
Zeynep Gülerce
Nuretdin Kaymakcı
Doğan Kalafat
Tuncay Taymaz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası