TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

EDREMİT HAVZASI’NIN PLİYO-KUVATERNER GELİŞİMİ VE PALEOSTRES ANALİZİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Edremit Havzası, Kazdağ yükselimi, transtansiyon, transpresyon, Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Ege Gerilmeli Sistemi,Edremit Basin, Kazdağ High, transtension, transpression, North Anatolian Fault System, Aegean Extensional System

Yazarlar
Omer Feyzi Gürer ofgurer@kocaeli.edu.tr Ercan Sanğu ercansangu@hotmail.com Muzaffer Ozburan
Alper Gürbüz
Hasan Sinir
Aysan Gürer
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası