TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BATI ANADOLU’NUN NEOTEKTONİĞİNE FARKLI AÇIDAN YAKLAŞIM: BÖLGENİN GÜNCEL DEFORMASYONU İÇİN YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Batı Anadolu, aktif tektonik, deformasyon,Western Anatolia, active tectonics, deformation

Yazar
Fuat Şaroğlu fsaroglu@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası