TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SAKARYA ZONUNDA PALEO-TETİS İLE KARAKAYA KOMPLEKSİNİN ZAMAN MEKAN İLİŞKİSİ VE BUNUN TEKTONİK ANLAMI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sakarya Zonu, Paleo-Tetis, volkanik yay, Karakaya Kompleksi, Yay-ardı havza,Sakarya Zone, Paleo-Tethys, volcanic arc, Karakaya Complex, Back-arc basin

Yazarlar
Erdinç Yiğitbaş erdinc.yigitbas@gmail.com Ismail Onur Tunç iotunc@gmail.com Ozcan Ozkara ozkaraozcan.jeo@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası