TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MENDERES MASİFİ METASEDİMENTER KAYALARININ ÇÖKELME YAŞI VE KIRINTI KAYNAĞININ ZİRKON JEOKRONOLOJİSİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ VE BUNUN TETİS EVRİMİNDEKİ ANLAM VE ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Metasedimanlar, kırıntılı zirkon, U-Pb jeokronoloji, kaynak alan analizi, Güney Menderes Masifi, Batı Anadolu, Metasediments, detrital zircon, U-Pb geochronology, provenance analysis, Southern Menderes Massif, Western Turkey

Yazarlar
Erdin Bozkurt erdin@metu.edu.tr
Axel Gerdes
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası