TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ANORTOZİTCE ZENGİN ARKEEN TABAKALI SOKULUMLAR: ARKEEN KENET KUŞAKLARI PARÇALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Arkeen, tabakalı sokulum, anortozit, plajioklas, yeşilkayaç kuşağı, Archean, layered intrusion, anorthosite, plagioclase, greenstone belt

Yazar
Ali Polat
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası