TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

OFİYOLİTLER, ELMASLAR VE ULTRA YÜKSEK BASINÇ MİNERALLERİ: ÜST MANTO PETROJENEZİ ÜZERİNE YENİ GÖRÜŞLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ofiyolitlerde mikroelmaslar; manto geçiş zonu; yitim başlangıç evresi, levha gerilemesi; manto döngüsü; ofiyolitik kromititler; süper manto sorguçları; ofiyolit petrojenezi. Microdiamonds in ophiolites; mantle transition zone; subduction initiation, slab rollback; mantle recycling; ophiolitic chromitites; superplumes; ophiolite petrogenesis.

Yazar
Yıldırım Dilek
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası