TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BATI TÜRKİYE VE EGE DENİZİNİN AҪILMA TEKTONİGİ: GÜNCEL MODELLER VE PROBLEMLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Batı Anadolu Gerilme Sistemi, Ege, Türkiye, Western Anatolian Extensional System, Aegea, Turkey

Yazar
Ibrahim Çemen icemen@as.ua.edu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası