TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BALA (İÇ ANADOLU, TÜRKİYE) PALEOTOPRAKLARININ ORTA PLEYİSTOSEN YAŞLI KALİŞLERİNİN İÇERDİĞİ PEDOJENİK PALİGORSKİTLERİN MİKROMORFOLOJİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kaliş, pedojenik, Orta-Pleyistosen, paligorskit, kurak iklim Calcrete, pedogenic, Mid-Pleistocene, palygorskite, arid climate

Yazarlar
Merve Gülcan
Ceren Küçükuysal
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası