TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ULUS (BARTIN) BÖLGESİ’NİN HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ VE ÖRNEKLEM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi), heyelan, heyelan duyarlılığı, örnekleme yöntemleri, Ulus (Bartın) GIS (Geographical Information System), landslide, landslide susceptibility, sampling methods, Ulus (Bartın)

Yazarlar
Tuğçe Sezer tutluemr@hotmail.com Damla Kırıkçıoğlu Murat Ercanoğlu murate@hacettepe.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası