TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE KIYILARINDAKİ GÜNCEL SEDİMANLARDA HOLOSEN-ANTROPOSEN SINIRINA DAİR MUTLAK YAŞ VERİLERİYLE DESTEKLENEN İLK BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ağır metal analizi, Antropojenik kirlilik, Antroposen, Karadeniz, Marmara. Heavy metal analysis, anthropogenic pollution, Anthropocene, Black Sea, Sea of Marmara

Yazarlar
Akın Alak akinelif24@gmail.com Okmen Sümer okmen.sumer@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası