TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

OBRUK PLATOSU (İÇ ANADOLU) ÖRNEĞİNDE KARSTİK YAPILARIN MORFOMETRİK İNCELEMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Karst, Obruk, Morfometrisi, Fotogrametri Karst, Sinkhole, Morphometry, Photogrammetry

Yazarlar
Batuhan Ersoy
Mehmet Korhan Erturaç
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası