TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JULES VERNE ROMANLARINDA YERBİLİMLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler coğrafya, harita, illüstrasyon, jeoloji, Jules Verne geography, geology, illustrations, Jules Verne

Yazar
Nilgün Okay
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası