TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MEKÂNSAL PLANLAMADA ÇOKLU-TEHLİKE DAYALI RİSK AZALTMA STANDARDİZASYONU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler çoklu-tehlike, mekânsal planlama, risk değerlendirme, yerleşime uygunluk, zarar görebilirlik multi-hazards, scale sensitive risk assessment, spatial planning, suitability for settlement

Yazarlar
Azime Tezer
Nilgün Okay
Mikdat Kadıoğlu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası