TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KULA BAZALTLARI JEOSİT ALANININ ZAMANA BAĞLI ALANSAL DEĞİŞİMİNİN LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Değişim Tespiti, Jeosit, Kula Bazaltları, Uzaktan Algılama, GÖKTÜRK 1-2 Change Detection, Geosite, Kula basalts, Remote Sensing, GÖKTÜRK 1-2

Yazarlar
Alaaddin Vural alaaddinvural@hotmail.com
Enver Fatih Korkmaz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası