TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ALTERASYONLARIN BELİRLENMESİNDE MANTIKSAL OPERATÖR ALGORİTMASINA YENİ BİR YAKLAŞIM: KAYSERİ ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler ASTER, Mantıksal Operatör Algoritması, Alterasyon Mineralleri ASTER, Logical Operator Algorithm, Alteration Minerals

Yazarlar
Kemal Anıl Tozün
Aziz Ozyavaş
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası