TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

NİĞDE-ULUKIŞLA YÖRESİNDE AKTİF TEKTONİĞİN UZAKTAN ALGILAMA TABANLI DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Uzaktan algılama, çizgisellik analizi, depremsellik, aktif fay, Orta Anadolu. Remote sensing, lineament analysis, seismicity, active fault, Central Anatolia

Yazarlar
Esra Gürbüz Gürol Seyitoğlu seyitoglu@ankara.edu.tr Ayşegül Yıldız ayildiz10@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası