TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

PERMİYEN–TRİYAS GEÇİŞİNE AİT ÇÖKELLERİN SEDİMANTOLOJİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Permiyen, Triyas, Antalya, yok oluş Permian, Triassic, Antalya, extinction

Yazarlar
Ferdi Demirtaş Erdal Koşun kosun@akdeniz.edu.tr Koray Koç korykoc@gmail.com Halil Bolük
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası