TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KUZEYDOĞU TRAKYA HAVZASI LİNYİT İÇERİKLİ TORTULLARIN ÇÖKELME ORTAMLARI, YENİKÖYAKPINAR, İSTANBUL

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Delta fasiyesleri, Linyit içerikli tortullar, Oligo-Miyosen, Trakya Havzası,İstanbul. Deltaic facies, Lignite-bearing sediments, Oligo-Miocene, Thrace Basin, İstanbul.

Yazar
Yakup Çelik yakup@iuc.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası