TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YENİ VERİLERLE İRDELENEN PEÇENEK HAVZASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Peçenek Havzası, memeli fosil, relikt, Pliyosen Peçenek Basin, mammalian fauna, relict, Pliocene

Yazarlar
Sonay Boyraz Aslan sonayboyraz@hotmail.com
Gerçek Saraç
Alper Gürbüz
Tahsin Onur Yücel tahsinonuryucel@gmail.com
Ozgür Yedek
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası