TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

WİLLİSTON HAVZASI`NIN KUZEY DAKOTA BÖLÜMܒNDEKİ ORTA BAKKEN ÜYESİ’NİN ÇÖKELME ORTAMI, DİYAJENEZ VE REZERVUAR KALİTESİ’NİN İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bakken Formasyonu, Orta Bakken Üyesi, Depolanma, Diyajenez, Rezervuar Bakken Formation, Middle Bakken Member, Deposition, Diagenesis, Reservoir

Yazar
Oğuzhan Aydın oguzhan_aydin93@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası