TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GEÇ JURA-ERKEN KRETASE YAŞLI PLATFORM KARBONATLARINDAKİ (BERDİGA FORMASYONU) DOLOMİTLEŞMENİN KÖKENİ VE MAĞMATİK YAY GELİŞİMİNİN DOLOMİTLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, BAŞOBA YAYLA (TRABZON), KD TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Dolomitleşme; Jeokimya; Deniz suyu kökeni; Rekristalizasyon; Geç Jura- Erken Kretase, Platform karbonatları; Berdiga Formasyonu; Doğu Pontidler, KD Türkiye. Dolomitization, geochemistry, recrystallization, Late Jurassic-Early Cretaceous, platform carbonates, arc magmatism, Eastern Pontides, NE Turkey

Yazarlar
Merve Yıldız
Mehmet Ziya Kırmacı kirmaci@ktu.edu.tr Raif Kandemir raifkandemir@gmail.com
Tuğba Eroğlu Gümrük
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası