TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TRAKYA HAVZASI LİNYİT İÇERİKLİ DANİŞMEN FORMASYONUNUN ÇÖKELME ORTAMLARI, MALKARA, TEKİRDAĞ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Delta fasiyesleri, Linyit içerikli tortullar , Oligo-Miyosen, Malkara, Trakya Havzası. Deltaic facies, Lignite-bearing sediments, Oligo-Miocene, Malkara, Thrace Basin.

Yazar
Yakup Çelik yakup@iuc.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası