TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ISTRANCA YÜKSELİMİNİN KD VE GB ALANLARINDA PLİYO-KUVATERNER İSTİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ, KB TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Istranca Yükselimi, Kıyı Ötesi, Karasal Alanlar, Pliyo-Kuvaterner İstifleri. Stranjha High, Off-shore Environment, Terrestrial Environment, Plio-Quaternary Section.

Yazarlar
Songül Yıldız Çiftçi
Kerem Ali Bürkan
Doğan Alaygut daalaygut@gmail.com Halil Şeker halilseker72@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası