TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MESARYA ÖNÜLKE HAVZASININ (KUZEY KIBRIS) ŞELF ORTAMINDAN GELGIT HAKIM BOĞAZA OLİYOSEN-ERKEN PLEYİSTOSEN JEOLOJİK EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Zanklean transgresyonu, Paleo-Mesarya Boğazı, Ovgos Fayı Zanclean transgression, Paleo-Mesaria Strait, Ovgos Fault

Yazarlar
Ayhan Ilgar Ali Ergen
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası