TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DAKAC (DATÇA-KALE-ACIGÖL) HAVZASININ OLİGOSEN PALEOCOĞRAFYASI VE TEKTONİK ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ege Bölgesi, DAKAC Havzası, Oligosen paleocoğrafyası, fasiyes, stratigrafi Aegean region, DAKAC Basin, Oligocene palaeogeography, facies, stratigraphy.

Yazarlar
Levent Karadenizli levent.karadenizli@gmail.com
Şevket Şen
Gerçek Saraç
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası