TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEYDOĞU ASYA’DAKİ (MALEZYA YARIMADASI) FARKLI MAĞARA ÇÖKELLERİNDEN DERLENEN OMURGALI FOSİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Omurgalı, diş, paleoortamlar, paleoekoloji, termolüminesans Vertebrate, teeth, palaeoenvironments, paleoecology, thermoluminescene

Yazar
Yasamin Kh. Ibrahim
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası