TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU ANADOLU (DOĞU TÜRKİYE) NEO – TETİSİ’NİN KAMPANİYEN – TORTONİYEN (GEÇ KRETASE – GEÇ MİYOSEN) PALEOBATİMETRİSİNE BİR YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Anadolu, Neo-Tetis, Kampaniyen–Tortoniyen, paleobatimetri Eastern Anatolia, Neo-Tethys, Campanian–Tortonian, palaeobathymetry

Yazarlar
Sefer Orçen orcensefer@gmail.com Hüsnü Deniz husnu.sos@vanmermer.com Mehmet Emin Mükemre mehmeteminmukemre@hotmail.com
Zeynel Atlı
Elvan Demirci elvandemirci65@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası